از دل او تا دل من

 

دکتر با مهربونی  و تعجب گفت: دل بزرگی داره که تو 5 هفته و دو روزگیش تو هیکل دو میلی متریش ضربان داره.

دل من از حس جدیدی ضعف رفت.

/ 1 نظر / 29 بازدید